0342 360 72 08 | info@yakutyapi.com

ALÇI ÜRÜNLERİ / SATEN ALÇI 30 KG

SATEN ALÇISATEN ALÇI

KULLANIM ŞEKLİ
 
• Temiz bir kaba temiz su konulur. Üzerine Saten Perdah Alçısı sepelenir. Alçı su üzerine çıkana kadar devam edilir. 
(10 kg alçı / 6.5 lt su ) 
• Alçının suyu emmesi için 2-3 dk beklenir. Homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. İdeal bir karışım için mekanik karıştırıcı  kullanılmalıdır.
• Harç çelik mala ile yüzeye uygulanır.
• Çelik mala ile son yüzey düzeltme işlemleri yapılır.
 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 
• Uygulama yüzeyi toz,yağ vb. maddelerden temizlenmelidir.
• Uygulamada kullanılacak her türlü ekipman temiz olmalıdır.
• Harç karıştırılması esnasında alçı ya da su ilave edilmemelidir.
• Saten perdah alçısı kullanıma hazır haldedir, içerisine başka maddeler karıştırılmamalıdır.
• Minimum uygulama kalınlığı 0,5 mm dir.
• Uygulama sonunda yüzeyde kalan izler , harç donduktan sonra mala ile traşlanmalıdır.
 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER
 
 
TEKNİK TANIM: İNCE UYGULANABİLİR ALÇI
 
KULLANIM YERİ: PÜRÜZSÜZ YÜZEYLER İÇİN SON KAT PERDAH ALÇISIDIR.
 
İLGİLİ DİREKTİF: YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ (89/106/EEC)
 
İLGİLİ STANDART: TS EN 13279-1 , TS EN 13279-2
 
TİP: C6
 
FİZİKSEL FORM: BEYAZ TOZ
 
İÇERİK: CaSO4+1/2H2O (HEMİHİDRAT GİPS) , Kalsit, geciktirici, su tutucu, hava sürükleyici vb. 
 
YOĞUNLUK (ort): 710 gr/lt
 
ALÇI / SU ORANI: 100 GR / 65 GR SU
 
SU EMİCİLİĞİ: %20-25
 
KULLANIM SÜRESİ: min. 50 dk
 
Ph: 7-8
 
YÜZEY SERTLİĞİ: 40 SHORE D
 
BİRİM TÜKETİM: Sıva üzerine 1mm uygulandığında 1 m²'de 0,9-1,1 kg ; alçı plaka üzerine uygulandığında 0,08-0,10 kg
 
EĞILME MUKAVEMETİ: min. 1,1 N/mm²  
 
BASINÇ MUKAVEMETİ: min. 1,1 N/mm²  
 
YANGINA TEPKİ: A1  (Yangına katkısı olmayan mamul)
 
DOĞRUDAN HAVA İLE YAYILAN SESİ YALITIM: NPD (Performans belirlenmedi)
 
ISIL DİRENÇ: NPD (Performans belirlenmedi)
 
RAF ÖMRÜ: 1 YIL
Uygulamanın yapıldığı ortam ve 
yüzey ısısı en az 5°C olmalıdır.
 
SAKLAMA KOŞULLARI
 
Torbalar hava akımı olmayan kuru ortamda , paletli, üst üste max 20 torba olacak şekilde istiflenmelidir.  
 
SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ
 
• Uygulamalar sırasında sağlığınız ve güvenliğiniz için baret, gözlük, eldiven ve maske kullanınız.
• Tozun göze kaçması halinde, gözleri bol su ile yıkayınız.
•Yanlışlıkla alçının yutulması halinde ağzınızı çalkalayınız.